Yerli-Mal%C4%B1-2

Firmalar üretim konusu hiç fark etmeksizin tüm ürünleri için Yerli Malı Belgesi alabilirler. Hazırlanacak olan başvuru dosyasında yerli katkı oranı hesap cetvelinin, o ürünün üretimi için kullanılacak malzeme ve işçilik gibi giderlerin, ithal girdilere oranı yüzde 51 oranında geçerse Yerli Malı Belgesi alınabilir.

Bir firmanın ürettiği ürünün yeri malı olduğunu gösteren sertifikaya Yerli Malı Belgesi denir. Bu belgelerin edinilmesinde Sanayi Odaları ve Ticaret odaları denetim ve kontrol mekanizması olarak çalışır. Bu belge oda ya da borsalar tarafından düzenlenir. TOBB ve TESK tarafından ise onaylanır.

Yerli Malı Belgesi Ne İşe Yarar?

Ürünleriniz için bu belgeyi edindiğinizde kamu ihalelerine daha avantajlı şekilde katılma olanağınız olur ve KDV istinasıyla, indiriminden faydalanabilirsiniz. Bunun yanı sıra KOSGEB destekli alımlarda da avantaj sağlar.

Yerli Malı Belgesi Nasıl Alınır?

Yerli malı belgesi alabilmek için kapasite raporuna ihtiyacınız vardır. Firma kapasite raporunun alındığının odaya başvuru yaparak, Yerli Malı Belgesini çıkarabilir. Belgenin onay makamı ise TESK ve TOBB’dur.

Yerli Malı Belgesi alınabilmesi için ilgili ürünlere ilişin sanayi sicil belgesinin alınması gerekir. Bunun yanı sıra dolaylı giderlerin faturaları, işçilik giderleri ve yerli katkı oranı hesap cetvelini hazırlayacak olan serbest muhasebeci mali müşavir tarafından hazırlanan evraklar gerekir. Aynı zamanda şirkete ait evraklarında hatasız şekilde hazırlanarak odaya ya da borsaya teslim edilmesi gerekir.

Yerli malı tebliği, başvurunun yapılmasında eksper, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir gibi kişiler doğrudan kanunen sorumlu olduğunu belirtmektedir. Bu sebeple tüm evrakların hatasız hazırlanması gerekir.

Yerli Malı Belgesi Başvurusunda Hangi Evraklar Gerekir?

Yerli malı belgesi alabilmeniz için talep edilen bir dizi evrak vardır. Yerli malı belgesinin düzenlenmesinde Bilim Sanat ve Teknoloji Bakanlığı sorumludur. Bununla birlikte odalar ve borsalar bu belgeyi onaylayabilmektedir.

Yerli Malı Belgesi başvurusunda odaya ve borsaya göre bazı ufak değişiklikler yaşanabilmekle birlikte şu evraklara ihtiyaç vardır;

 • Yerli Malı Belgesi başvuru dilekçesi doldurulması gerekmektedir
 • Yerli Malı Belgesi için taahhütname
 • Yerli katkı oranı hesap cetveli
 • Hesap cetveli hesaplarında yer alan yerli girdilere ilişkin faturalar
 • Bu yerli girdilerin imalatçı firmalarına ait olan Sanayi Sicil Belgesi
 • Hesap cetveli hesaplamasında yer alan ithal girdilere ilişkin faturalar
 • Mali müşavir ruhsat sureti ve faaliyet belgesi
 • Üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza sirküleri
 • Sanayi sicil belgesi
 • Marka tescil belgesi
 • Gıda işletme kayıt ve onay belgesi
 • Maden ruhsatı
 • Onay ücreti için dekont

Yerli Malı Belgesine İlişkin Önemli Detaylar

Yerli Malı Belgesiyle ilgili başvuru süreçlerinde dikkat etmeniz gereken bazı detaylar vardır. Öncelikle bu belgenin geçerlilik süresi 1 yıldır ve bu sürenin ardından yenilenmesi gerekir. Belgenin alınabilmesi için Kapasite Raporu’nda gerçekleştirilecek yer olarak gösterilen adres ile Sanayi Sicil Belgesi’nde yer alan adresinin planını gereklidir.

Bitkisel ve hayvansal ürünlere ilişkin belgeler ticaret borsası tarafından müstahsil hakkında ile birlikte düzenlenir. Bu ürünlerde yerlilik oranı yüzde yüzdür. Ürünlerinizde kullanılan hammaddelerin en azından belirli bir miktara kadar yerli olması gerekir.

Siz de Yerli Malı Belgesinin birçok avantajından faydalanmak istiyorsanız, hemen bize başvurabilirsiniz. Alkanlar Belgelendirme olarak Yerli Malı Belgesini almanız konusunda uzman ekibimizle danışmanlık faaliyetleri yürütüyoruz. Bu sayede hatasız evraklarla başvuru sürecini başlatabilir ve kısa zamanda tamamlayabilirsiniz.