Her ülke, ürün ithalatında bir takım standartlar ve zorunluluklar getirmiştir. Bu standartların denetlenmesi amacıyla ise bazı sertifikalar oluşturulmuştur. EAC belgesi ya da sertifikası, Rusya Federasyonu’nun tüketici haklarını korumak ve ürünlerin stabilizasyonunu sağlamak amacıyla uygulamaya koyduğu bir standarttır. Rusya Federasyonu ülkeye ithal olarak gelecek ürünlerde bu işareti zorunlu kılmıştır. EAC sertifikası, bir ürünün ya da hizmetin; insan sağlığına zararsız, çevreye uyumlu, kaliteli, güvenilir ve Rusya standartlarına denk bir şekilde üretilmiş olduğunu kanıtlayan bir belgedir.

EAC Sertifikası Nedir?

EAC, Eurasian Conformity kelimelelerinin kısaltmasıdır. Bu sertifika Avrasya pazarına ihracat yapmak isteyen üreticilerin ve şirketlerin sahip olması gereken uygunluk belgesi olarak belirlenmiştir.

Bu sertifikanın ortaya ilk olarak çıkışı, Avrasya Gümrük Birliği’nin kuruluşuna dayanmaktadır. 2010 yılında kurulan bu topluluk, EAC gümrük birliği sertifikası standartlarını da hayata geçirmiştir. Bu topluluk içerisinde yer alan ülkelere ticaret yapmak için uyulması gereken prosedürleri ve kuralları bu sertifika belirlemektedir. Bu standartlar aynı zamanda üye ülkelerin birbirleri arasındaki ticari prosedürleri de kolaylaştırması bakımından önem arz eder.

EAC Sertifikasının Kapsamı

Bu standartların iki yönlü kapsamı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi gümrük birliği ülkelerinde EAC sertifikasının kabulü üzerinedir. Avrasya Gümrük Birliği üyesi ülkelerde bulunan şirketler doğal olarak bu standartların kapsamındadır. İkinci yönü ise, gümrük birliğine üye olmayan ülkelerle alakalıdır. Üye olmayan ülkelerde yer alan şirketler Avrasya Gümrük Birliği üyesi olan ülke pazarına giriş yapmak için bu standartları sağlamak zorundadır. Dolayısıyla bu ülkelerden birine ihracat yapmak istiyorsanız EAC belge sahibi olmanız gerekir. 

Bu standartların genel kapsamları, Avrasya Gümrük Birliği tarafından belirlenen prosedürlere ve temel gereksinimlere uygun olarak düzenlenmiştir. EAC standardı ile üye olan ülkelerde piyasadaki ürünlerin kalitesi ve güvenilirliği kontrol altına alınmaktadır. GOST-R belgesi temel alınarak hazırlanmış olan EAC sertifikası, daha geniş ve kapsamlı bir standart skalasına sahiptir.

EAC Sertifikası Hangi Ürün Gruplarında Zorunludur?

Aşağıda adı olan ürünleri Avrasya Gümrük Birliği üyesi ülkelere ihraç edebilmek için, EAC sertifikası zorunlu tutulmuştur. Bazı ürünlerde çok daha hassas davranabileceği unutulmamadır. Temel olarak sertifika zorunluluğu getirilmiş ürünler şu şekildedir;

 • Asansörler ve ekipmanları
 • Patlayıcı ortamlarda çalışan malzemelerin güvenliği
 • Gaz yakıtlarla çalışan her türlü aracın güvenliği
 • Düşük voltaj ekipmanlarının güvenliği
 • Makine ve ekipmanların güvenliği
 • Teknik ekipmanlar ile elektromanyetik uyumluluğu

EAC Sertifikası Nasıl Alınır?

Bir ürünün Avrasya Gümrük Birliği’nin kurallarına uygun olup olmadığını kanıtlamak adına, bahse konu olan ülkelerden birinde temsilciliğinizin olması gerekir. Bu çerçevede ürünlerinize EAC logosu almak ve satışını yapabilmek adına sertifika başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu sertifika dört aşamalı güvenlik korumasını sahiptir. Bu sertifikayı alarak üye ülkelerin tamamıyla ticaret yapabilmeniz mümkün hale gelir.

EAC Sertifikası almak isteyen şirketlerin Gümrük Birliği Genel Akreditasyonu çerçevesinde belgeyi vermeye yetkili olan bir kuruluşa başvuru yapmaları gerekir. Bu çerçevede gerekli olan tüm işlemleri yürüten akredite kuruluşları, laboratuvar testleri ve imalatın gerçekleştirildiği fabrikaları ziyaret ederek EAC deklarasyonu ile uyumluluk kontrolü yapar. Yapılan kontrollerin ardından uygunluğu tespit edilen şirketler ürün etiketine EAC logosu alabilirler. Bu sertifikaya sahip olan şirketlerin, yıllık olarak denetimlerle uygunluğu sürekli olarak denetlenmektedir.

EAC Sertifikası Hangi Ülkelerde Geçerlidir?

EAC sertifikası Avrasya Gümrük Birliği’ne üye olan ülkelerde geçerlidir. Bu ülkeler ise; Rusya, Beyaz Rusya, Kırgızistan, Ermenistan ve Kazakistan’dır. Bu sertifikaya sahipseniz, bu ülkelerin her birine ihracat yapabileceğiniz anlamına gelir.

Genel olarak Gümrük Birliği sertifikası, parti bazlı ya da seri üretim bazında düzenlenebilmektedir. EAC belgesi, parti bazlı olarak 1, 3 ya da 5 yıllık süreler için düzenlenebilmektedir. Bu sertifika Avrasya Gümrük Birliği ülkelerindeki pazarlara aynı anda girebilmenin en kolay ve avantajlı yoludur.

EAC Sertifikası Çeşitleri Nelerdir?

EAC sertifikası üç farklı şemada toplanmaktadır. Bunlar 1c, 3c ve 4c olarak sınıflandırılmıştır.

Şema 1c, belli sayıda bir ürün için düzenlenmektedir. Şema 3c ise parti bazında hazırlanan ürünler için düzenlenmektedir. Aynı anda bir partide üretilmiş tüm ürünler için bu şema kullanılmalıdır. 1, 3 ve 5 yıllık seri üretim bazında EAC sertifikası düzenlenebilir. Şema 4c ise belirlenmiş olan bir ürünün seri üretimi için düzenlenen EAC belgesine verilen isimdir.

EAC Sertifikasında Neler Bulunur?

Bu iki standart açısından en büyük farklılık, sertifika çıkarıldıktan sonra herhangi bir düzeltme ve oynama yapılamaması adına dijital sistemlere kayıt ediliyor olmasıdır. Bu sahteciliği engellemek adına alınmış bir önlemdir.

Avrasya Gümrük Birliği teknik yönetmeliklerine uygun belgelendirmelerin içeriğinde şunlar bulunmaktadır;

 • Sertifika numarası
 • Sertifikanın seri numarası
 • Sertifika kaydı yapan devlet kurumunun bilgileri
 • Sertifikaya başvuru yapan, gümrük birliği ülkelerinde kayıtlı olan temsilci, ortak ve müşterilerin bilgileri
 • Üreticinin bilgileri
 • Ürün ve markanın tüm bilgileri
 • Ürün GTIP numarası
 • Laboratuvar deneylerinden geçtikten sonra alınmış olan sertifikalar. Bu sertifikalarda laboratuvar bilgileri ve deney sonuçları yer almaktadır.
 • Sertifikanın veriliş tarihi ve süresi
 • Sertifika kayını yapan kurumun yöneticisinin ve uzmanın imzaları

EAC Sertifikası Nereden Alınır?

EAC sertifikasıyla Avrasya Gümrük Birliği’ne üye ülkelerin tamamına ihracat yapılabilmektedir. Söz konusu belge, üye ülkelerin bakanlıkları tarafından akredite edilmiş, bu belgeyi vermeye yetkili olan kuruluşlar tarafından verilmektedir. Bu süreçlerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için bir danışmanlık firmasına başvurmanız size çok yardımcı olabilir.

EAC belgesi almak adına yapacağınız tüm başvurular, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından çeşitli kural ve prosedürler incelenerek işleme konmaktadır. Bu çerçevede eğer zorunlu ise üretim yerlerine ve fabrikalara ziyaretler gerçekleştirilir. Bu ziyaretlerin sonucunda elde edilen numuneler, uzmanlar tarafından bir dizi testlere tabi tutulur. Test sonuçlarına göre ürünün genel sağlık ve güvenlik koşullarını sağladığı belirlenirse, firma sertifika almaya hak kazanır. Bu sertifikayı kazandığınız andan itibaren, ürünlerinize EAC logosu yerleştirme yetkisini elde etmiş olursunuz.

Resmi olarak bu sertifikaya başvuru yapabilmeniz için, Avrupa Gümrük Birliği’ne üye olan ülkelerden birinin sınırları içerisinde yerel bir firmanızın, temsilciliğinizin ya da ortaklarınızın bulunması gerekir. Yetkili firmaya yapılan başvurular genellikle 15 ila 45 gün içerisinde sonuçlanmaktadır. Bu durum yetkili firmanın yoğunluğuna göre değişkenlik göstermektedir.

EAC Sertifikası için Hangi Evraklar Gereklidir?

Avrasya Gümrük Birliği ülkeleri bir ürünün ülke pazarına girişi konusunda ince eleyip sık dokumaktadır. Bu sebeple EAC sertifikası almak istiyorsanız, gerekli evrakları özenle ve büyük bir dikkatle hazırlamanız gerekir. Başvuru için temin edilecek olan tüm teknik dokümantasyonun Rusça olarak yazılmış olması bir zorunluluktur.

Başvuru evrakları arasında yer alan belgeleri şu şekildedir;

 • Başvuru dilekçesi
 • Noter onaylı imza sürküleri
 • Taahhütname
 • Son iki yıldaki noter onaylı vergi levhası
 • Firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından kaşalenerek imzalanmış firma bilgi formu
 • Son bir ay içerisinde alınmış Ticaret Odası faaliyet belgesi

EAC sertifikasyonunun onayı, daha çok ürün incelemesi bazındadır. Bu sebeple başvuru için gerekli olan evraklar çok fazla değildir. Bununla birlikte tüm evrakların eksiksiz ve hatasız bir şekilde hazırlanmış olması büyük önem taşımaktadır.

EAC Sertifikasyon Süreci

EAC sertifikasyon sürecinde çeşitli aşamalar vardır. Eğer bu sertifikaya başvuru yaparsanız, sizleri bekleyen tüm aşamalardan ve süreçten haberdar olmanız avantaj sağlayacaktır. Bu aşamalar çok geniş kapsamlı süreçleri ifade eder. Buna karşın kısaca şu şekilde ifade edilebilir;

 • Ürünlere ait kalite ve güvenlik standartlarının belirlenmesi
 • EAC sertifikası yönetmeliklerine bağlı olarak, test, analiz, dokümantasyon ve eğitim gibi tüm uygulamaların yer aldığı belgelendirme planının oluşturulması
 • Sertifikasyon konusunda ilgili bakanlıklar tarafından düzenlenen prosedürlerin uygulanması
 • Ürüne iliştirilecek olan EAC logosunun oluşturulması ve üretici firma tarafından tüm ürünlere yerleştirilmesi
 • Belge için 1, 3 ya da 5 yıllık geçerlilik süresinin takibi ve sürecin sonunda belgenin yenilenmesi.

EAC sertifikası edinmek için bir dizi belgenin incelenmesi ve testlerin, beyanların, sertifikaların hazırlanması gerekir. Bu belgelerin hazırlanması konusunda uzman ve deneyimli ekibiyle Alkan Belgelendirme’ye başvurabilir, sürece dair bilgi edinebilir, EAC sertifikanızı hızlı ve güvenli bir şekilde almak için destek alabilirsiniz.

EAC Belgesi Geçerlilik Süresi

EAC belgesi, parti bazlı ya da seri üretim için düzenlenebilmektedir. Bu sertifika parti bazlı olarak; 1, 3 ve 5 yıllık geçerlilik süresine sahip olacak şekilde düzenlenebilmektedir. Bir yıldan uzun süre için alınacak olan EAC belgesinde yılda en az bir kez olmak üzere denetim şartı konulmaktadır.

EAC belgesi çeşitlerinden yukarıda bahsetmiştik. Parti bazında sertifika çeşidi olan tek seferlik sertifikada üretici ile ithalatçı arasında bir sözleşme yapılmaktadır. Ürünlerin sayısı belli olduğu için tek seferlik alım ve satım için parti bazında belge alınmaktadır. Belge yalnızca belirli miktardaki tek seferlik çalışmada geçerlidir.

Bir yıllık seri üretim sertifikasında ise uzman ziyareti ya da herhangi bir kontrol gerçekleşmemektedir. Numunelerin ve belgelerin incelenmesinin ardından bir yıllık belge verilmektedir. Bir yıllık geçerlilik süresi olan belge ile üç yıllık belge arasında fark yoktur.

Üç ve beş yıl geçerliliği olan sertifikalarda ise uzman ziyareti gerçekleşir. Belgenin geçerlilik süresine bağlı olarak yapılan tüm sevkiyatların gümrük işlemlerinde geçerliliğini korumaktadır.

Sonuç olarak, temin süresi 5 ila 20 iş günü arasında değişen EAC belgesinin geçerlilik süresi talebinize bağlı olarak değişmektedir. Bir, üç ya da beş yıllık sertifika alarak, ticaretinizi güvenli biçimde gerçekleştirebilirsiniz.

EAC Belgesi Fiyatları

Rusya, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kazakistan ve Kırgızistan ile ticaret yapmak istiyorsanız EAC belgenizin bulunması gerekir. Bu belge sayesinde, bu ülkelerin tamamına ihracat yapabilirsiniz. Bununla birlikte birçok firma EAC belgesi ücretlerini merak etmektedir. EAC belgesi fiyatları, firmalar açısından maddi bir külfet gibi görülse de, genel olarak oldukça makul rakamlara sahiptir.

EAC belgesi ücreti konusunda net bir rakam vermek ise mümkün değildir. Bunun temel sebebi, ödenmesi gereken fiyatın sabit olmamasıdır. Değişken faktörler nedeniyle her bir firma açısından farklı bir EAC belgesi fiyatı ortaya çıkabilmektedir.

Bu durumun temel nedeni, denetim esnasında hangi uygulamaların ve testlerin yapılacağıyla ilgilidir. Yine EAC belgesinin geçerlilik süresi de fiyatlarının belirlenmesinde temel faktörlerden biridir. Bu sebeplerle her firma için geçerli tek bir rakam ortaya çıkmamaktadır.

EAC belgesi alarak, Avrasya Gümrük Birliği ülkelerine ticaret gerçekleştirmek istiyorsanız, firmanızın durumuna bağlı olarak belirli başvuru ve denetim ücretlerini yatırmanız gerekir. EAC belgesi fiyatları konusunda net rakamları öğrenebilmek için ise bizimle iletişime geçebilirsiniz. Alkan Belgelendirme olarak, uzman ekibimiz firmanızın şartlarını değerlendirecek, taleplerinizi dinleyecek ve buna bağlı olarak EAC belgesi fiyatı konusunda size net rakamlar bildirecektir.