Firmanız için alacağınız belgeler, size birçok farklı avantaj sağlayabilir. Bazı belgeler potansiyel müşterilerinizin artmasına özellikle katkıda bulunabilir. Uluslararası belgeler ise, firmanızın prestijini en fazla artıran belge çeşitleridir. Bu belgelerin koşullarına yerine getirdiğiniz takdirde, küresel rakipleriniz arasında farklılaşabilir, müşterilerin ilgisini çekebilirsiniz.

Firmanıza alabileceğiniz birçok farklı uluslararası belge bulunmaktadır. Peki, bu uluslararası belgeler nelerdir? Bu yazıda bu belgelerden dokuz tanesini inceleyeceğiz.

Uluslararası Temel Belgeler

SA 8000

SA8000 standardı, ILO sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni kabul etmiş olan uluslararası işyeri normlarına dayanır.

Bu standardın temel odağı, dünyadaki çalışma koşullarını iyileştirmektir. Bu amaç, insan hakları doğrultusunda kurumsal sosyal sorumlulukların geliştirilmesine ve firmaların bunu ispat etmesine fayda sağlar. Bu sorumluluklar genellikle Avrupa Sözleşmesi, İnsan Hakları Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi evrensel normlara göre belirlenir.

Çocuk işçilik, zorunlu çalışma, ayrımcılık, hizmet bedeli, çalışma saatleri, örgütlenme özgürlüğü, sağlık ve güvenlik gibi konular bu standardın kapsamındadır. Bu belgeye sahip olmak isteyen firmalar, ötekilere karşı her türlü ayrımcılığın önüne geçmelidir. Bunun yanı sıra aşağılayıcı muamele ve diğer zalimane insanlık dışı davranışlara firma içerisinde hiçbir şekilde yer verilmemelidir.

WRAS

WAR Türkçe olarak Su Mevzuatı Onay Programı olarak ifade edilmektedir. İngiltere’de faaliyet gösteren Water Regs UK şirketine bağlı bir kuruluştur. Bu kuruluş 9 binden fazla ürün ve 3 binden fazla malzeme için uygunluk belgesi verir.

WRAS Belgesi olarak bilinen bu sertifikasyon programı için ürün ve malzemeler belirli testlerden geçer. Bu sayede kalite standartlarına uygunluğu doğrulanır. WRAS belgesinin en önemli amacı halk sağlığının korunmasına dair çalışmalardır. Bu belge insanların evlerinde ve açık alanlarda kullandığı malzemelerin insan sağlığı ve çevreye herhangi bir zarar vermemesi için çalışır.

Bunun yanı sıra WRAS Belgesi, kullanılan ürünlerin suyun tadını ve kokusunu etkilemeyeceğine, mikroorganizmaların büyümesini desteklemediğine dair çalışmalar yapar. Bu belgelendirme programıyla aynı zamanda su kirliliği, suyun verimli kullanılması ve atıkları azaltma çalışmaları da yürütülür.

WRAP

WRAP’ın temel çalışmaları hazır giyim, ayakkabı ve dikilmiş ürün sektörüne ilişkin sertifikasyon programıdır. WRAP belgesi almak isteyen tesislerin uyması gereken 12 prensip vardır. Bu prensipler, hangi ülkede uygulandığına bakılmaksızın her zaman hukukun üstünlüğünü esas almaktadır. Bunun yanı sıra bu prensipler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından hazırlanan sözleşmelerden yola çıkar. WRAP belgesi almak isteyen kuruluşlara, süresi altı ay ile iki yıla kadar değişen üç farklı sertifika programı sunulur.

WARP yani Dünya Çağında Sorumlu Akredite Üretim; güvenli, yasal, insani ve etik üretimi teşvik amacıyla çalışan bir kuruluştur.

VEGAN

Hayvanların doğrudan tüketilmediği ancak süt, yumurta, bal, yün gibi hayvansal ürünlerin tüketildiği beslenme tipine vejetaryen adı verilmektedir. Hiçbir hayvansal ürünün tüketilmediği beslenme ve yaşam biçimine ise vegan adı verilir.

Vegan ve vejetaryen ürünlere olan talebin giderek artması, üreticilerinde ürün üzerindeki içerik bilgileri ve gıda kod numaralarından bağımsız olarak, etiket işareti koymaya itmiştir. Bu etiket işaretleri ürünün vegan ya da vejetaryen beslenmeye uygunluğunu garanti eder.

Vejetaryen ya da vegan olarak üretim gerçekleştireceği kabul edilmiş, bu üretimi kontrol edilen ve bu kültüre güven veren faaliyetlerin sertifikasına ‘Vegan-Vejetaryen Belgesi’ adı verilmektedir.

USDA

ABD, Tarım Dairesi (USDA); ormancılık, çiftçilik, kırsal ekonomik kalkınmayla birlikte gıda ile ilgili federal yasaları geliştirmek ve uygulamaktan sorumlu olan yürütme biridir.

USDA, çiftçilerin ihtiyacını karşılamak, gıda güvenliğini sağlamak, tarımsal üretim ve ticareti teşvik etmek, kırsal toplulukları desteklemek ve doğal kaynakları korumak amacıyla verilen belgedir.

USDA, gıda, doğal kaynaklar, kırsal kalkınma, tarım, beslenme ve bunlarla ilgili konularda kamu politikalarına önderlik eder. USDA, yenilikler ve inovasyon yoluyla ekonomik fırsatlar oluşturma çalışmaları yürütür. USDA bu çalışmaları yürütürken, ormanlık alanları, su havzalarını ve tarım arazilerini de korumayı amaçlar.

URSA

URSA Belgesi, URSA denetimini başarıyla tamamlayan firmalara verilen bir sertifikadır. Bu belge ile endüstri tarafından kabul edilen kuralların ötesinde birçok konu ile ilgili denetlenebilir.

URSA Belgesine başvuran firmalar, iş sağlığı ve güvenliği, asgari standart kuralları, çevre yönetimi ve arazi kullanımı gibi alanlarda denetlenebilmektedir.

SEDEX

SEDEX, küresel tedarik zincirindeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi için faaliyet yürüten etik ticaret hizmeti sağlayıcılarındandır. Bu organizasyon kar amacı gütmemektedir. SEDEX ifadesinin bir açılımı bulunmamaktadır.

Bu belgelendirme ile şirketlerin sürdürülebilir iş uygulamalarını geliştirme ve sorumluluk alarak kaynak geliştirmelerine yardımcı olacak pratik araçlar ve hizmetler sağlamaktadır. SEDEX Belgesi alabilmek için şirketlerin çevresel ve sosyal performanslarını daha iyi yönetmesi ve tedarik zincirinde çalışanlarını daha iyi koruması gerekir.

SASO

SASO Belgesi, Suudi Arabistan ülkesine ihracat yapacak olan firmaların sahip olması gereken bir belgedir. Ürünlerinizin Suudi Arabistan pazarına girmesi için bu belgeye sahip olmanız gerekir.

RoHS

Bu belge elektrik ve elektronik ürünlerde kullanımı kısıtlanan ya da yasaklanan malzemelerin kullanıp kullanılmadığına bakılarak verilen sertifikadır.

Özellikle insanların yaşadığı ortamlarda kullanılan cihazlar ve beyaz eşya grupları için RoHS Belgesi son derece önemlidir.

Bunların yanı sıra birçok farklı uluslararası belge olduğu unutulmamalıdır. Bu belgeler, insan haklarına dair, ayrımcılığın ortadan kaldırılması, çalışma şartlarının düzeltilmesi, ekolojik dengenin korunması gibi amaçlar gütmektedir.