ISO 10002 Şikâyet yönetimi, müşteri memnuniyetini artırabilmek için geliştirilen bir standart sistemidir. Tüm sektörlerin uygulaması gereken sistem müşteri beklentisini karşılamakla kalmayıp ötesini sunması hedeflenmektedir. Amaç hizmet kalitesini iyileştirmek, hedef kitleyi genişletmektedir.

Müşteri Memnuniyetini Artırmak İçin Iso 10002 Şikayet Yönetim Sistemi Belgesi

Kurumsal ya da özel sektörlerin tümü hatta gönüllü kuruluşların dahi uygulaması gereken kalite yönetim sistemi standartlarıdır. ISO 10002 Müşteri memnuniyetini artırma amaçlı şikayet yönetimi evrensel ticari faaliyette bulunanlar için çok önemlidir.

Müşteri Memnuniyetini Artırmak İçin ISO 10002 Şikayet Yönetim Sistemi Belgesi Nedir?

Müşteri memnuniyetini artırabilecek hatta maksimum düzeye yükseltebilecek bir kalite standardı bulunmaktadır. Evrensel alanda söz sahibi olmak isteyen özel-kurumsal tüm sektörlerin uygulaması gerekmektedir. ISO 10002 Müşteri memnuniyetini artırmanın en kolay yoludur.

Sektörünüz, gıda, sağlık, hijyen, eğitim ne olursa olsun ISO 10002 belgesine sahip olmanız büyük avantaj sağlayacaktır. Bu konuda en güvenilir destek ve eğitim adresi ise; Alkan Belge kuruluşudur. M.E.B Onaylı Hijyen sertifikası belgesine sahip olarak hem çalışanlarınız hem işletmeniz enler arasında yerini alacaktır.

Hijyen belgesi alabilmek için, bireysel ve kurumsal başvuru yapılabilmektedir. Alkan Belge, uzaktan eğitim sistemiyle çalışmaktadır. Bu nedenle diğer faaliyetlerinizde aksama, zaman sıkıntısı yaşamadan hijyen belgesi sahibi olabilmek mümkündür. En az 8 saatlik bir eğitim alarak sahip olunabilecek ISO 10002 şikâyet yönetimi sertifikası başvurusu için;

İlk koşul okuryazar olunmasıdır. Okuma yazma belge ibrazı gerekmektedir.

İkinci ise Nüfus cüzdanı fotokopisi olarak belirlenmiş bulunmaktadır.

Hijyen sertifikası eğitimi için bireysel başvuru yapılabileceği gibi Alkan Belge ile iletişim kurularak işletmenizde tüm personelin hijyen eğitimine katılması sağlanabilmektedir. Amaç işletmelerde ve çalışma sisteminde müşteri odaklı bir ortamın kazanılmasıdır.

ISO 10002 Şikayet Yönetimi Belgesi Avantajları

İşletmeler için uluslararası kalite standardı yönetimi çok önemlidir. Amaç müşteri şikâyetlerinin ortadan kaldırılarak, geri bildirime yöneltilmesidir. ISO 10002 Şikâyet yönetim sisteminde amaçlanan;

  • Hızlı ve güvenli ulaşılabilirlik,
  • Objektif müşteri desteği,
  • Görünürlük kazanımı,
  • Sorumluluk bilincinin artırılması,
  • İş ve ürün kalitesinin standarda bağlanması,

Kesintisiz verimlilik ve gelişimin devamı olarak bilinmektedir. Hedef kitleye güven vererek ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasıdır.

ISO 10002 Müşteri memnuniyeti standart yönetimi konusunda Alkan Belge uzmanlarından destek alınabilmektedir. Sahip olacağınız her belge sizi hedeflerinize bir adım daha yaklaştıracaktır. ISO 10002 Standardı, amacı, hedef kitleye ulaşımda sağladığı avantajlar çok fazladır.

Üretim ve hizmet kalitesi standardının korunması ve geliştirilmesi müşteri memnuniyetinin anahtarı sayılabilmektedir. Sisteme uyumlu çalışmak isteyen işletmeler tüm taahhütlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

ISO Ne Demek, Amacı Nedir?

ISO tüm dünyada kullanılan, ürün ve hizmet standartlarını geliştirebilmek için geliştirilmiş bir standarttır. En açık ifade şekli kalite yönetimi olarak bilinen evrensel bir sistemidir. Açılımı, İnternational Organization For Standardization (ISO) olarak bilinmektedir.

Uluslararası standartları geliştirmek, işbirliklerini düzenleyebilmek için 1947 yılında kurulan sivil toplum kuruluşu olarak çalışmaktadır. Global dünyada söz sahibi olarak marka değerini yükseltmek ve hedef kitlesini büyütmek isteyenlerin uyumu gerekmektedir.

ISO 10002 Müşteri memnuniyeti yönetim sistemi de aynı amaçla geliştirilmiştir. Tüm kalite yönetimi gerektiren ve uluslararası standartlara uyumlu çalışmak isteyenlerin bulundurması gerekmektedir. Zorunlu olarak sahip olunması gereken hijyen eğitimi alacak sektörler;

  • Öncelikle gıda sektörüne adım atmak isteyenlerin ISO 10002 Belgesine sahip olması gerekmektedir.
  • Ruhsat alımında görülmesi zorunludur.
  • İşletme sahibi ve tüm hizmet sürecindeki çalışanların sahip olması gerekmektedir.
  • İşletme açılış koşulları arasında ISO 10002 belgesinin bulunması zorunludur.
  • ISO 10002 Müşteri Memnuniyetini Artırabilmek İçin Neden Gereklidir?

Alkan Belge eğitimleri arasında alınması gereken Hijyen programı, 8 saatlik bir eğitim sürecini kapsamaktadır. Eğitimler Online olarak alınabilmektedir. MEB onaylı olarak alınan hijyen belgesi E-Devlet kayıtlarına geçmekte ve kişiye ömür boyu çalışabilme avantajı kazandırmaktadır. Bu nedenle Hijyen eğimi sertifikası sahibi olunması çok önemlidir.

Alkan belge kuruluşundan kolaylıkla iletişim kurularak alınabilecektir. Hijyen belgesi sahipleri, gıda sektörü, sağlık sektörü, su sektöründe çalışabilmektedir. Alkan Belgelendirme kuruluşundan alınacak eğitim süresi 2 hafta olarak planlanmıştır. Eğitimi tamamlayanlar için bireysel belge hazırlanarak bulunduğu yerin Halk Eğitim Merkezi tarafından onaylı olarak alınacaktır.

Alkan Belge kayıtları sırasında alınan bilgi ve belgelere uyumlu olarak belge düzenlenmektedir. Müşteri memnuniyetini artırabilmek amacıyla alınan tüm belge sahiplerini ve bilgiler evrensel alanda söz sahibi yapmaktadır.