ISO (International Organization for Standardization) dünya çapında uluslararası iletişimi ve bilgi güvenilirliğini sağlamak, standartları ve işbirliğini artırmak, uluslararası ticaretin adil bir şekilde büyümesini teşvik etmek için 1947 yılında kurulan bir sivil toplum kuruluşu olarak bilinmektedir. İSO, işbirliği ve iletişimi geliştirmeye yardımcı olacak etkilerinin yanı sıra, uluslararası ticaretin büyüme işlemini kolaylaştıran 25.000’den çok uluslararası standart geliştirmesiyle bilinir. ISO standartları, tüm sektörler için ürün ve prosedür konusunda belirleyicidir. Bu uluslararası normlar, birden fazla ulusal standardizasyon programı bu koleksiyona atıf yapmaktadır.

ISO Standartları Nelerdir?

ISO Standartları Ne Kazandırır?

ISO Standartları, sağladığı avantajlarla ön plana çıkar. Bu avantajlar şu şekilde sıralanır:

 • İSO ülkeler arası adil bir şekilde ticaret yapılmasını kolaylaştırır,
 • Ürün ve hizmetlere gelişmesi için kapı aralar,
 • Üretimin çok daha güvenli bir şekilde, verimli ve hijyenik olarak yürütülmesine katkı sağlar.

ISO standartlarının amacı ürün ve hizmetlere yönelik tüketicilerin ve kullanıcıların hakkını korumaktır. Hükümetlere sağlık ve güvenlik yönetimi, çevre ve emniyet mevzuatı için bir temel oluşturan ISO, gelişmekte olan ülkeler için resmi olarak teknoloji transferi sağlamaktadır.

ISO standartları pek çok kurumda aktif şekilde kullanılır. Bu kurumlar arasında üretim, test ve imalatla ilgilenen endüstrileri, mühendislik, ithalatçılar, ihracatçılar, uygunluk değerlendirme personelleri, ticaret uzmanları, kamu ve diğer düzenleyiciler gibi pek çok kurum yer alır.

Uluslararası kabul görmüş olan bu standartlar, sık bir şekilde ulusal standardizasyon programları için bir referans konumundadır. Bu yüzden sistem ve ürünlerin karşılaştırılmasında bu standartlar kullanılır.

ISO standartları, Uluslararası Standart Organizasyonu tarafından belirlenen ve farklı endüstri alanlarının kalite standartlarının belirlenmesinde rol oynayan endüstriyel bir dinamiktir. Farklı endüstrilerde çağın getirilerine ayak uydurması için farklılaşan yapılarda kalite beklentisinin tanımlanması için gerekli olan ISO belgeleri, işletme ve kurumların endüstri yapısına ayak uydurabilmek için önemli bir yere sahiptir.

Her sektörün kendine has ihtiyaçları mevcuttur. Bu ihtiyaçlara yönelik standartları belirleyen çeşitli İSO belgeleri bulunmaktadır. Özellikle de ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile İSO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgeleri, müşterilerin beklentilerine uyan hizmet ve ürün dengesinin geliştirilmesi aşamasında bu standartların uygulanmasına yardımcı olmaktadır.

ISO standartları, bir şeyi yapmanın en iyi yolunu belirleyen bir formül şeklinde düşünmek doğru olacaktır. Bu standartlar çok farklı faaliyetleri kapsar. Bu faaliyet bir ürünü yapmak, bir süreci yönetmek, malzeme tedarik etmek ya da bir hizmet sunmak olabilir. İSO standartları, alanında uzmanlığı bulunan ve temsilcisi oldukları kuruluşların (satıcılar, üreticiler, ticaret birlikleri, müşteriler, kullanıcılar ya da düzenleyiciler vs.) ihtiyaçlarını doğru şekilde bilen kişilerin damıtılmış bilgeliği şekilde de tanımlanabilir.

İşletmelerin sahip olabileceği en akıllıca yöntem olan ISO standartları, pek çok avantajı beraberinde getirir. Bu ISO belgeleri, farklı endüstri alanlarının ihtiyacına yönelik yanı verebilecek niteliklerde kategorize edilmiştir. Genel olarak kalite standartları, sürdürülebilir enerji kaynakları ve çevre hassasiyeti ile ilişkili olan standartların yanında gıda güvenliği gibi konularda endüstri dinamiklerinin belirleyici olduğu İSO standartları uygulamaları yer almaktadır.

ISO Standartları Listesi

 • İşyeri kazalarının azalması konusunda yardımcı olacak iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardı,
 • Daha verimli bir şekilde çalışmaya, ürünlerde oluşan arızaların azaltılmasına yardımcı olmak için kalite yönetim standartlar, olası çevresel etikleri azaltmaya, atıkları azaltmaya ve daha sürdürülebilir olmasına olanak tanıyan çevre yönetim standartları,
 • Gıdaların kirlenmesinin önüne geçmeye yardımcı olan gıda güvenliği standartları,
 • Fazladan enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olabilmek için enerji yönetimi standardı,
 • Çalışma alanlarında hassas bilgilerin güvenliğini sağlamak için BT güvenlik standartları.

ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi Nedir?

ISO 9001 belgesi, endüstri alanlarında hiçbir ayrım olmaksızın işletmeler için genel kalite standartlarının belirlenmesi konusunda yardımcı olacak bir kalite belgeleri sistemidir. Bu noktada İSO 9001; işletmelerin bir ürünü üretim aşamasından satışa kadar, müşteri ilişkilerine ve pazarlama faaliyetleri dâhil olmak üzere tüm iş süreçlerinde kullandığı yöntemler sayesinde genel kalite yönetimi ilkelerini ortaya koymaktadır.

ISO 9001, planla-uygula-kontrol et- önlem al (PUKÖ Döngüsü) metoduyla ilerler. Bu da bir kuruluşta etkin kalite yönetimine ulaşabilmek için gerekeni yap demektir. Sorumluluklar ve gerekli prosedürlerin belirlenmesi ve gözden geçirilmesi için sürecin yakında takip edilmesi bunu kapsamaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Belgesi Nedir?

ISO 14001 çevre yönetim belgesi çok önemlidir. Bu uygulama çevre yönetim sistemi kapsamında kalite standartlarının temelini oluşturmaktadır. ISO 14001 Belgesi kapsamında birbirinden farklı endüstrilerde işletmelerin çevreye olan duyarlılık konusundaki hassasiyetlerine şekil veren kalite standartları uygulanmaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Standardının başlıca faydaları şu şekilde sıralanabilir:

 • İsrafı en aza indirgemek,
 • Kaynak verimliliğinin artmasını sağlamak,
 • Çevresel etkinin ölçülmekte olmasına ilişkin bir güvence sağlanması,
 • Artan maliyetlerin düşürülmesi,
 • Yeni iş istihdamının artırılması,
 • Yasal yükümlülüklerin harfiyen yerine getirilmesi,
 • Genel olarak çevresel etkinin iyileştirilmesi,
 • Müşteri ve paydaş güveninin arttırılması,
 • Çevresel yükümlülüklerin tutarlı bir şekilde yönetilmeye devam edilmesidir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Belgesi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Belgesi, gıda güvenliği uygulamaları söz konusu olduğunda, bu noktaya odaklanan prosedürler dizisini içine almaktadır. Gıdaları tüketicilerin sağlığına uygun olup olmadığını denetleyen bu belgeler, gıda endüstrisinde faaliyet yapan işletmelerin takip edilmesi hususunda gerekli olan standartları belirlemede etkin rol oynar.

ISO 22000, HACCP ilkelerini kapsar ve ISO 9001 Kalite Yönetim sistemleriyle bir nevi uyumludur. Bu durum onu daha kapsamlı, uygun maliyetli bir gıda güvenliği yönetim sisteminin uygulanması adına ideal bir temel oluşturmasına olanak tanır. Çoklu denetim maliyetini tamamen ortadan kaldıran ISO 22000’e dayalı gıda güvenliği yönetim sistemleri, performans ve süreç içinde iyileştirmeler yapılmasına teşvik niteliğindedir. Bu da işlerinizin çok daha verimli bir şekilde yürütülmesine olanak tanır. ISO 22000 dünya çapında gıda güvenliği uzmanları ve hükümetlere tarafından saygı duyulan bir belge olduğundan, bu belgelendirme sayesinde işinizin yeni pazarlara açılma olasılığı artar.

Kuruluşunuz için ISO 22000 sertifikası almanın sunduğu bazı avantajlar şu şekildedir:

 • Gıda pazarına karşı dürüst tavrınız kanıtlanmış olur,
 • Gıda güvenliğine ve insan sağlığına olan bağlılığınız ortaya konulur,
 • Tüketicinin markanıza karşı duyduğu güven artmış olur.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Nedir?

ISO 27001 Belgesi, uluslararası düzey söz konusu olduğunda bilişim teknolojileri uygulamaları ile yaygın bir konu haline gelen kişisel veri ve bilgi güvenliğine odaklanmış olan bir standardizasyon uygulaması olarak bilinir. Bilişim ve internet teknolojilerini aktif bir şekilde kullanan işletmelerin bilgi güvenliğine dair uygulamalarda geliştirmeyi hedefleyen İSO 27001 standartları, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamı dâhilinde bazı işletme ve kurumların takip etmesi gerekli olan mecburiyetleri belirler.

ISO 27001, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından yayınlanmış olan, Bilgi Güvenliği adına uluslararası olarak da kabul görmüş bir standart şeklidir. Bu standart, etkili bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) için gereken çerçeveyi sağlar. Kuruluşları tam anlamıyla korumak için gerekli olan prosedür ve politikayı belirler ve sağlam bir BT güvenlik yönetiminin ihtiyaç duyduğu tüm kontrolleri (teknik, yasal ve fiziksel) içermektedir.

Bu belgelendirme standardı, BT den çok daha fazlasını kaplayacak şekilde ortaya konulmuştur. Standardın en önemli olan kısmı, bir işletmenin ya da kuruluşun çevrimiçi ve çevrimdışı tüm alanlarda veri güvenliğini doğru bir şekilde sağlamakla alakalıdır. İSO 27001 şirketinize özgü olan tüm riskleri sizin adınıza tespit eder ve buna yönelik akılcı çözümler üretmek için size yardımcı olur. Risk değerlendirmelerini yapar ve sonuçları kısa süre içerisinde tespit eder. Sonrasında riskleri azaltmak ve önlemek adına sizin lehinize eylem planları oluşturur.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti standardı, müşterilerinin gözünde farklılık oluşturmak isteyen, müşterilerin öneri ve görüşlerini dikkate alan ve bu görüşleri mümkün olduğu takdirde sürekli olarak gelişmek amacıyla kullanan kuruluşlar için bu özelliklerini göstermek ve müşteriye ispat edebilmeleri amacıyla oluşturulmuş bir standarttır.

Müşterilerden gelen şikâyetler ISO 10002 standardına göre bir iyileşme fırsatı şeklinde değerlendirilmeli ve müşteri sadakatini, sadık müşterilerin sayısını arttırmak için ISO 10002 standardının çok önemli bir araç olduğu her zaman için göz önünde bulundurulmalıdır.

Müşteri memnuniyeti, işletmeler için çok önemlidir. Yapılan araştırmalar sonucunda memnun olan 1 müşteri, memnuniyetini yaklaşık olarak 5 kişi ile paylaşırken, memnun kalmayan 1 müşteri bu memnuniyetsizliği yaklaşık 9 kişi ile paylaşmaktadır. Buda potansiyel müşterilerin gözünde olumsuz bir tanıtım imajı yaratır. 

Memnun olmayan müşterilerin %98’i bu memnuniyetsizliği hiçbir şekilde işletmeye iletmeden, sessizce alternatif bir tedarikçi arayışında bulunmaktadır. Rekabet şartlarının çok çetin olduğu ticaret dünyasında, tek bir müşteriyi bile kaybetmemek adına müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalar sürdürmek çok önemli bir yere sahiptir.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin işletmelere sunduğu avantajlar şu şekildedir:

 • Geri bildirimlere bakıldığında, sonrasında izlenmesi gereken yolu gösterir,
 • Müşterilerden gelen şikâyetler göz önünde bulundurulduğunda, iş görevlerin bilinçlenmesi ve dikkatlerinin gelişmesine olanak tanır,
 • Çözüm konusunda destek sağlarken, şikâyetlerin tekrar etmesinin önüne geçer,
 • Müşteriye değer verildiğinin mesajını iletir,
 • Müşteri sadakati ile maliyeti azaltır,
 • Müşteri memnuniyetini kısa sürede temin eder,
 • Firmanın prestijini ve itibarını korur/arttırır.

OHSAS 18001 İŞ Sağlığı ve Güvenliği Standardı

OHSAS 18001 standardını, ISO 9001 ya da İSO 14001 gibi diğer standartlarından ayıran en önemli özellik, OHSAS 18001’in, ürün ya da hizmet güvenliğinden daha çok, iş sağlığı ve güvenliği odaklı olmasıdır. OHSAS 18001; tehlike, tehlike tanımlama, risk ve riski azaltmaya yönelik olan bir standart olarak bilinse bile, İSO 9001 ve ISO 14001 ile aslında bir bütün şeklinde çalışırlar.

Yani OHSAS 18001 belgesi, iş sağlığı ve güvenliğini yönetmek istediğinizde, riskleri en aza indirgemeye ve bu bağlamda saygınlığınızı arttırmanıza, işyeriniz güvende tutmanıza yardımcı niteliğinde bir İSO belgesidir. OHSAS 18001 belgesi, uluslararası da kabul gören bir yönetim standardı olarak bilinmektedir. Ölçülebilir ve son derece esnek bir çözümdür. Bu yüzden sadece geleneksel şekilde madencilik, inşaat ya da mühendislik gibi fazla riskli alanlarla alakalı endüstriler için geçerli değildir. Bir ürün ya da hizmet üretiyor olmanıza bakılmaksızın, büyük ve küçük tüm kuruluşlar için tasarlanan bu belge her zaman geçerlidir.

İSO Belgelendirme İşlemleri Alkan Belgelendirme Farkıyla

İhtiyacınız olan tüm belge ve danışmanlık ihtiyaçlarınız Alkan Belgelendirme kalitesinde sizlerle. Kuruluş sürecinden itibaren izlediğiniz yollarda eğitim anlamında çok daha bilinçli olmasını hedefleyen alkan belgelendirme, çok daha verimli bir çalışma potansiyeli ortaya koyabilmeniz için sizlere hizmet vermeye devam ediyor.

Oluşan bu potansiyelin aynı anda belgelendirme işlemlerini sizin adınıza yaparak tüm sertifika süreçlerini başlatıp, bu alınan sertifikaların eğitimlerinin devamlılığını sağlayabilmek için uzman kadromuzla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kaliteli hizmet anlayışını Alkan Belgelendirme ile deneyimlemek için web sitemizi ziyaret edebilir, sizde hemen tecrübenin ışığında gelişmeye ve büyümeye başlayabilirsiniz.