iso-9001

ISO 9001 Belgesi Nedir? 

ISO 9001 standartları, işletmelerin kalite hedeflerine ulaşmaları için rehberlik yapmak üzere tasarlanmıştır. Bu belgeye sahip işletmeler, müşterilerine ürünün kaliteli olduğuna dair güvence vermektedir. ISO 9001 sertifikası bir firmanın ürün ve hizmet kalitesini etkileyen tüm faktörlerin standartlarını belirler. Bu faktörler arasında tasarım, geliştirme, yönetim, üretim, tesis ve hizmet gibi alanlar vardır.

ISO 90001 Belgesi Neden Önemlidir?

Rekabet koşullarının fazlasıyla arttığı bir dönemde, firmaların ayakta kalabilmeleri ve varlıklarını sürdürebilmeleri oldukça zordur. Bu zorluğu aşmak genel olarak üç ana parametreye sahiptir. Bunlar kalite, verim ve maliyettir. Son yıllarda bu üç parametreye ek olarak hızlı tepki verme de eklenmiştir. 

Tüm bu parametrelerin doğru ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, firmanın üst yönetiminden alt birimlerine kadar bazı standartların kurulması gerektirir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartları tüm bu çalışmaların tamamını kapsar. Her geçen gün daha fazla bilinçlenen tüketici, aldığı ürün ve hizmetlerde kalite belgesi talep etmektedir. Bunun yanı sıra ISO 9001 belgelendirmeyle aynı zamanda şirketlerin verimlilikleri de artırılabilir. ISO 9001 sertifikası, firmalara uluslararası pazarın kapılarını açmaktadır.

ISO 9001 Belgesinin Faydaları

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile firmanıza birçok iç yarar sağlayabilirsiniz. Bu standartlar kuruluşunuzda şu faydaları getirecektir;

  • Personelin işletmeyle uyumunu sağlar.

  • Çalışanlarda kalite bilincinin uyandırılmasına yardımcı olur.

  • Sistematik çalışma düzeni sağar ve iş aksaklıklarını önler. Bu sayede zayiat azalırken verim artar.

  • Makinelerin ve tüm donanımların kontrolü sağlanır. Bu sayede kullanım ömrü uzar.

  • Müşteri memnuniyeti sağlayarak, müşteri sadakatinin artmasına yardımcı olur.

  • Dokümanlar ve kayıtların saklanmasını sağlar. Bu sayede geçmiş verilere dayanarak yeni analizler yapılabilir.

  • Firmanın uluslararası arenada kabul görmesine yardımcı olur. İhracat işlemlerinin kolaylaşmasında fayda sağlar.

  • Firmanızın imajını güçlendirerek, rekabet gücünü artırır.

  • Daha iyi tedarikçi ilişkileri kurmanızı sağlar.

Kimler ISO 9001 Belgesi Almalıdır?

Sektör gözetmeksizin tüm kurum ve kurulular ISO 9001 standartlarını hayata geçirebilir. Bu sayede bu uluslararası belgeye kavuşabilirler.

ISO 9001 sertifikasının alınması zorun değildir. Buna karşın bu sertifikaya sahip olan firmalar, müşterilerin gözünde genel kalite standartlarını sağladığını ispat edebilir. Bu da müşterilerin gözünde firmanın imajını ve itibarını artırır. Uluslararası pazarda da rekabet gücünün artması sağlanır. Bunun yanı sıra iş süreçleri de olumlu olarak etkilenir. ISO 9001 belgenin de ötesinde bir kalite gerçekliği sunar.

ISO 9001 Belgesi Fiyatı

Siz de firmanızın kalitesini müşterilerinize kanıtlayarak, birçok avantajdan faydalanabilirsiniz. Bizimle iletişime geçerek, danışmanlarımızdan gerekli tüm bilgileri edinebilir, size özel tekliflerimizden yararlanabilirsiniz.