enerji

ISO 50001 Belgesi Nedir?

ISO 50001 belgesi, kuruluşların enerji yönetim sistemi (EYS) açısından gerekliliklerini belirler. Bu standartlar, firmalar açısından gerekli olan sistemlerin ve üretim süreçlerinin yaratılmasını sağlar. Başarılı bir enerji yönetim sistemi uygulaması, firmaların tüm kademelerin de uygulanmalıdır. Üst yönetimlerin bu uygulamalara kesinlikle bağlı olması beklenir.

ISO 500001’i Neden Kurmalısınız?

ISO 50001 uluslararası enerji yönetim sistemi sertifikasıdır. Bu belgelendirme ile enerji tüketimi takip edilir. Yapılan analizlerin sonucu olarak ise iyileştirme alanları belirlenir ve bu alanlarda aksiyon alınır. Gerekli görülen yerlerde enerji performansının iyileştirilmesi sağlanır.

Sistemin etkin olarak kurulması ve devamlılığının sağlanması için çalışanlar ve iş ortaklarının bu konudaki standartlara uyması gerekir. Enerji performansını iyileştirerek, çevre üzerindeki etkilerinin azaltması kuruluşların bu konudaki taahhüdünü gösterir.

ISO 50001 Belgesinin Faydaları

ISO 50001 standartlarını uygulayarak bu durumu belgelendirmeniz, kurumunuz için birçok fayda sağlayacaktır. Bu faydalardan bazıları şu şekildedir;

  • Maliyetlerin azalmasını sağlar.

  • Sera gazı emisyonunu azaltarak, yasal yükümlülüklere uyumunuzu kolaylaştırır.

  • İş performansını artırır.

  • Enerji risklerine ilişkin tehditlerin anlaşılmasını sağlar.

  • Enerji politikalarını ve hedeflerini resmileştirir.

  • Firmanın yapacağı yatırımlara olanak sağlar.

  • Mevcut yönetim sistemlerine entegre edilerek, maksimum düzeyde fayda getirir.

  • Yeni hizmetler ve ürünler için fırsatlar geliştirir.

ISO 50001 Belgesi Fiyatı

ISO 50001 belgesi, enerjinin etkin kullanılması açısından firmanıza birçok katkı sağlar. Siz de bu katkılardan faydalanmak için, standartlara uyum gösterebilir ve belge edinebilirsiniz. Bunun için bize başvurarak, danışmanlarımızdan detaylı bilgi edinebilir, size özel tekliflerimizden faydalanabilirsiniz.