ISO 16949 standardı, otomotiv sektöründeki tedarikçi firmalara yönelik olarak tasarlanmış bir kalite yönetim sistemidir. ISO 16949 otomotiv kalite yönetim standardı ile otomotiv sektörüne yönelik koşullar tanımlanarak, tedarikçi firmalar açısından teknik bazı standartlar oluşturulmuştur.

ISO 16949 Belgesi, Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi

ISO 16949 Standardının Temeli

ISO 16949 standardının temelinde birçok farklı kalite yönetim sistemi standardı yer almaktadır.

Amerikan QS9000 Standardı

Bu standart Amerika’da; Ford, GM ve Chrysler’in hazırladığı kuralları içermektedir. Amacı otomotiv sektöründeki tedarikçi firmaların standartlaşmasını sağlamaktır. İlk olarak 1994 yılında yayınlanan standart, otomotiv sektörünün ihtiyaçlarını esas alarak hazırlanmıştır. QS 9000 adı verilen bu uygulama, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardının otomotiv sektörüne yönelik bir versiyonu olarak şekillenmiştir.

Alman VDA 6.1 Standardı

Bu standart Almanya’da faaliyet gösteren Wolkswagen, Porsche, Mercedes, Audi ve BMW başta olmak üzere büyük otomotiv firmalarında 1991 yılında tasarlanmıştır. Bu standart Almanya’da otomotiv sektöründe öncülük yapan 27 büyük kuruluşun ortak tasarısı olarak ortaya çıkmıştır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin otomotiv sektöründeki eksik yanlarını tanıması amacıyla şekillenmiştir. Almanya’da doğmasına karşın bütün Avrupa ülkelerinde kullanılmaya başlanmıştır.

1996 yılında ise Avrupa ve Amerikalı firmalar bir araya gelmiş ve VDA 6.1 standardının eksik yönlerini ISO 16949 standardıyla tamamlamıştır. Bu tarihten sonra her iki standart birbirini ikame etmiştir.

Fransız EAQF 9000 Standardı

Bu standart ise 1994 yılında Citroen, Fiat, Renault ve Peugeot şirketlerinin ihtiyaçları doğrultusunda sektöre özel olarak tasarlanmıştır.

İtalyan AVSQ 9000 Standardı

Bu standart ise 1994 yılında Maserati, Lancia, Fiat, Ferrari, Lamborghini ve Alfa Romeo gibi şirketlerin ihtiyaçlarını karşılamak adına tasarlanmıştır.

ISO TS 16949 Standardı

Yukarıda yer alan standartların her biri global otomotiv sektöründe, müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamaya yöneliktir. Bu açıdan 16949 standardı ile bu farklılaşma ortadan kaldırılmış ve düzene sokulmuştur. 2002 yılında yayınlanan ISO 16969 standardı; Amerikan QS 9000, Alman VDA 6.1, Fransız EAQF ve İtalyan AVSQ standartlarını içerisinde kapsamaktadır.

Bu standart aynı zamanda Türk Standartları Enstitüsü tarafından da TSE ISO TS 16949 standardı olarak yayınlanmıştır. Bu standardın temel amacı, yan sanayi firmalarının üretim, montaj ve servis alanında belli standartları sağlamasına yöneliktir. Standardın ana yaklaşımı müşteri beklentileri paralelinde, yasal düzenlemeleri dikkate alarak kullanıcı memnuniyeti sağlamaktır.

ISO TS 16949 Standardının İlkeleri

ISO TS 16949 Standardında birçok farklı ilke esas alınmıştır. Temel olarak müşteri memnuniyeti artırmaya yönelik olan bu ilkeler, ürün ve süreç kalitesi açısından da önemli bir işleve sahiptir.

ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi şu ilkeleri esas almaktadır;

 • Müşteri odaklı olmak
 • Süreç ve sistem yaklaşımı benimsemek
 • Üst yönetim desteği ve çalışan katılımının sağlanması
 • Üretim faaliyetlerinde çevre koşullarını dikkate alarak, geri kazanım olanaklarını gözetmek
 • Verilerle hareket etmek ve gerçeklere dayanarak karar almak
 • Bu ilkeler çerçevesinde ISO 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi başlıca şu alanlarda uygulanabilmektedir;
 • Üretim montajı hizmeti veren tedarikçi firmalar
 • Otomotiv sektörüne parça ve malzeme üreten tedarikçi firmalar
 • Boyama, kaplama ve ısıl işlem yapan tedarikçi firmalar
 • Servis parçaları üreten tedarikçi firmalar
 • Müşteriye özel başka işlemler sunan tedarikçi firmalar

ISO TS 16949 Standardının Amacı Nedir?

Otomotiv sektöründe yer alan üreticiler, bir yandan ürün kalitesi, verim ve rekabet gücü gibi konularda dünyanın en iyileriyle yarışmak zorundayken bir yandan da kendilerini devamlı olarak geliştirmelilerdir. ISO TS 16949 standardı global otomotiv endüstrisi içerisinde bunu sağlayacak araçların başında gelmektedir. Son olarak 2009 yılında revizyonu yapılan bu standart, otomotiv endüstrisi içerisinde faaliyet gösteren her tedarikçi firmaya uygulanabilmektedir. Bu açıdan otomotiv yan sektöründe ürün imalatının yanı sıra hizmet üreten firmalar da bu standardı kullanabilmektedir.

Özetle ifade etmek gerekirse, sektörde saygınlık kazanmak isteyen, itibarını yükselterek ürün ve hizmetlerine duyulan güveni artırmak isteyen, müşteri odaklı yapıya geçmek isteyen ve verimini yükseltmek isteyen tüm işletmeler ISO TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi kurmalıdır.

ISO TS 16949 standardı temeli hataları düzeltmek yerine, hata yapmamaya çalışmaktadır. Bu standart, hata potansiyeli olan konuların önceden araştırılması ve engellenmesi konusunda önlem almanızı sağlar.

ISO TS 16949 Standardının İşletmelere Faydaları

ISO TS 16949 standardı, yüksek verimlilik ve istikrarı ön planda tutmaktadır. Bu sayede işletmelerin gereksiz israfı önlenerek, zararların azaltılması ve iyi işleyen bir yönetime sahip olması hedeflenmektedir. Sonuç olarak bu standardı kurarak yönetmek, işletmeler açısından stratejik değerde bir karardır.

Tedarikçi firmalar ISO 16494 standardına uygun şekilde hareket ederek birçok fayda sağlayabilirler. Bu faydalar şu şekildedir;

 • Performansa odaklanan bir yapı kurmak
 • Müşteri memnuniyetini ölçerek, analiz etmek
 • İşletme faaliyetlerinde süreç odaklı yaklaşımı benimsemek
 • Başka yönetim sistem prensiplerini destekleyerek, bunlara entegre olmak
 • Kalite hedeflerine ulaşabilmek için sürekli iyileşme planlamaları yapmak
 • Çeşitli seviyelerde ölçülebilir kalite hedeflerini tespit edebilmek

Siz de Alkan Belgelendirme sayesinde, ISO kalite yönetim sistemlerinden dilediğinize sahip olabilirsiniz. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteriyorsanız, ISO 16949 belgesi sayesinde, birçok faydaya da kavuşabilirsiniz. Bu sayede müşterilerinizi daha fazla memnun edebilir ve kazancınızı da artırabilirsiniz. Siz de Alkan Belgelendirme eğitim programları içerisinden sektörünüzle alakalı olanları tercih ederek, verimliliğinizi maksimum noktaya çıkarabilirsiniz. Bunun için hemen bizimle iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz.