İhracat, kişilerce ya da firmalarca üretilen malların ve hizmetlerin yurt dışına satılması olarak açıklanabilir. Pazarlama, satış, lojistik gibi süreçlerin giderek kolaylaşmasıyla birlikte ihracata duyulan ilgi de son yıllarda katlanarak artmaktadır. Ülkeler arasındaki dış ticaret konularını düzenleyen prosedürlerin kolaylaşması ve maliyetlerin düşmesiyle birlikte birçok kişi ve firma ihracatla ilgilenmeye başlamıştır. Bununla birlikte ihracat için gerekli bazı belgeler vardır.

İhracat İçin Gerekli Belgeler

İhracat yeni girişimler için en az maliyetle uluslararası pazarlarda satış yapma olanağı sunmaktadır. Bunun yanı sıra küçük firmalara da büyüme imkânı tanımaktadır. Büyük firmalar ise, kendi ülkelerinde yaşadıkları sorunları, farklı coğrafyalara ulaşarak aşabilmektedir.

İhracat, firmalara birçok fayda sağlamaktadır. Satış ve karları artırmak bu faydaların başında gelmektedir. Bunun yanı sıra dünya pazarından pay almak, pazar dalgalanmalarını dengede tutmak, iç pazar olan bağımlılığı azaltmak ve istihdam yaratmak ihracatın diğer faydaları olarak açıklanabilir.

Kimler İhracat Yapabilir?

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre vergi numarası olan tüzel ya da gerçek kişiler ihracat yapabilmektedir. Bununla birlikte şirket sahibi olmayanların yani gerçek kişilerin bazı adımları uygulaması gerekmektedir.

Bu adımlar şu şekildedir;

 • Vergi numarası almak
 • Bir muhasebeci ile çalışmak
 • Bir gümrük müşavirine vekâlet vermek
 • Bulunduğu bölgenin ihracatçı birliği üyeleri arasına katılmak

Yetkili gümrük müşaviri, gümrük beyannameleri hazırlayıp gümrük idaresine teslim ettiği anda, ihracat prosedürleri tamamlanmış olur. Tüzel kişi olarak ihracat işlemlerinde devamlılık sağlamayı düşünüyorsanız, şahıs şirketi kurmanız çok daha sağlıklı olacaktır. Şahıs şirketleri devlet desteklerinden ve vergi muafiyetlerinden faydalanabilmektedir. Bunun yanı sıra müşterilerin firma ile muhatap olduğunu bilmesi güven açısından daha faydalı olacaktır.

Gümrük İdaresi ve İhracatçı Birliğine Kayıt İçin Gerekli Evraklar

 • Tüzel kişiler için imza sirküleri, gerçek kişiler için ise imza beyannamesi
 • Faaliyet belgesi
 • Ticaret sicil gazetesi
 • Vergi mükellefiyet yazısı
 • Temsil yoluyla işlem yapmanız halinde vekâletname
 • Yetkililerin kimlik suretleri

İhracat Yapmak İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Herhangi bir ülkeye ihraç edilecek ürünlerle ilgili her türlü bilginin beyan edilebilmesi için ticari faturaların düzenlenmesi gerekir. Satıcı tarafından düzenlenen faturaların hem Türkçe hem de alıcı ülke dilinde olması gerekir. Ticari faturalar, gerekli maliye kaşelerini ve noter tasdiklerini de içermelidir.

Ticari faturaların üzerinde şu bilgilerin bulunması gerekir;

 • Tanzim tarihi
 • İhracatçı ve alıcıların kişisel bilgileri
 • Gönderme ve yükleme noktalar
 • Ürün hakkında tüm bilgiler ve fiyatları
 • Ödeme şartları
 • Teslimat şekli ve teslimat aracının numaraları

Proforma/Invoice Fatura

Proforma fatura, ticari faturadan farklı olarak yalnızca alıcıyı bilgilendirmek amacıyla kullanılır. Proforma faturada, ihracatçı tarafından malın özellikleri, birim fiyatları ve satış koşulları bildirilmektedir. Eğer alıcı, ürünleri satın almayı kabul ederse proforma fatura, ticari faturaya dönüştürülerek asıl fatura ortaya çıkarılmış olur.

Orijinal Faturalar

Vergilerin hesaplanması ve gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla satış sözleşmesini kanıtlayan faturalara verilen isimdir. Orijinal fatura düzenlendiği anda ihracatçı banka yoluyla ithalatçıya bu faturayı göndermektedir.

Konsolosluk Belgesi

Yabancı bir ülkeye sevk edilecek olan ürünlerin menşeini belirleme amacıyla, ülke konsolosluğu tarafından onay alınması gereken belgedir.

Navlun Fatura

Bu faturanın, CF ve CIF satışlarında satıcı tarafından ödenmesi gerekir. Malın satış faturasıyla mal bedelinin belirlenmesini sağlamaktadır. Fatura ve belge üzerinde “navlun ödenmiştir” ibaresinin yer alması bir zorunluluktur.

Sigorta Belgesi

CIF ya da CI teslim şekline uygun şekilde yapılan ihracat işlemlerinde geçerli olan belgedir. İthalat yapan kişinin sigorta şirketlerine vereceği bilgiler ve talimatlarla birlikte bu belge hazırlanmaktadır.

Koli Müfredat Belgeleri

Bu belge ürünlerin taşıma şekillerine göre kapasitesini belirtmektedir. Sigorta işlemlerinde de bu belge kullanılmaktadır.

Çeki Listeleri

Ürünlerin, hangi araçta ne kadar bulunduğuyla alakalı detayları içeren belgelere çeki listesi adı verilmektedir. Sigorta şirketleri ve gümrük idaresi bu belgeleri talep etmektedir.

Eşya Ordinosu

Konşimentoda yazılan ürünlerin, kısmen ya da tamamen çekilebilmesi için hazırlanmış talimatlar ve emirlerdir.

Konşimento

Ürünlerin ihracatında uçak, gemi ve tren gibi farklı yollar kullanılabilir. Ürünlerin bu gönderim yollarına bağlı olarak taşınmak üzere teslim alındığını belirten belgelere konşimento adı verilmektedir. Konşimento belgesiyle taşıma hizmetlerinde yükümlülük taşıyıcılara devredilir.

TIR Karnesi

Araçlarda yer alan malların gümrük üzerindeki teminatlarını sağlayan belgeye verilen isimdir. Taşınacak mallar tamamlandığında bu karneler odalara verilir.

Sağlık Sertifikası

İhraç edilecek olan ürünün sağlık şartlarına uygun olup olmadığını belirten sertifikalardır. Ürün içeriğine bağlı olarak farklı birimlerden alınan bu belgelerin temin edilmesi gerekir.

Standardizasyon Kontrol Belgesi

İhraç edilen ürünlerin kanunlar çerçevesindeki mevzuatlarıyla zorunlu standartlara uygunluğunun belirtilmesinde kullanılan belgedir.

Dolaşım Belgeleri

Dolaşım belgesi ülkenin yer aldığı gümrük birliği anlaşması kapsamında verilen sertifikalardır. A.TR, EUR-MED, EUR.1 gibi dolaşım sertifikaları bulunmaktadır. İhracatın yapılacağı ülkeye bağlı olarak bu belgelerin edinilmesi gerekir.

Siz de ihracat yapmak istiyorsanız, bu belgeleri tamamlamanız gerekir. Belgelerin tamamlanması süreci ise hayli emek ve deneyim ister. Bu sebeple Alkan Belgelendirme tüm bu süreçte yanınızda olarak, ihtiyacınız olan tüm hizmetleri size sunacaktır. Sağlıklı bir şekilde ihracat belgelerini edinebilmek için bizimle iletişime geçebilir ve ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.