CE Belgesi Avrupa Birliği ülkelerinde piyasaya sürülmesi planlanan ürünün sağlık, güvenlik ve çevre ilişkileri ile ilgili gereklilikleri karşıladığı sürece geçerliliğini koruyacaktır. Yani bir defa CE Belgesi aldıktan sonra yenilemeye gerek duyulmayacağı anlamına gelmiyor. 

CE Belgesi Geçerlilik Süresi

Ürünün veya hizmetin tasarımında veya özelliklerinde değişim, mevzuatta veya uyumluluk standartlarında yapılan değişiklikler yeniden değerlendirmeyi gerektirebilir. Ayrıca belirli aralıklarla yenilenmesi gereken CE Belgesi geçerlilik süresi her modüle göre farklılık gösterebiliyor. 

İçeriğimizde CE Belgesinin geçerlilik süresi hakkında bilgi vermeden önce CE Belgesinin ne olduğu ve ne işe yaradığı konularından bahsetmek isteriz. Ardından “CE Belgesi geçerlilik süresi, geçerlilik süresini etkileyen faktörler ve CE Belgesi maliyeti ne kadardır, kimler alabilir ve ne kadar sürede alınır?” gibi CE Belgesi hakkında önemli diğer başlıkları inceleyebilirsiniz. 

CE Belgesi Nedir, Ne için Gereklidir?

CE işareti olan ürünler Avrupa Pazarı’nda serbest dolaşım hakkı elde eder. CE Belgesi alınan bir ürün, üzerine tedarik kanunlarına uygun olduğunu gösteren CE işareti alır. Böylece söz konusu ürünün güvenlik şartlarının yerine getirdiğini, geçerli direktifler ve/veya standartlara uygun olduğunu anlamak mümkün olabiliyor. CE Belgesi Avrupa birliği üye ülkelerinde piyasaya sürülecek tüm ürünlerde, Türkiye’de ise yönetmelik kapsamına giren ürünler için alınması zorunlu bir belgedir. CE Belgesi alınması gereken ürünlerin bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • Makineler
 • Tıbbi cihazlar
 • Tartı aletleri (otomatik olmayan)
 • Oyuncaklar
 • Asansörler
 • İnşaat (yapı) malzemeleri 
 • Sıcak su kazanları 
 • Basınçlı kaplar 
 • Alçak gerilim cihazları 
 • Kişisel korunma donanımları 
 • Gaz yakan aletler 
 • Gürültülü çalışan teçhizatlar
 • Tren yolu ekipmanları

CE Belgesi Geçerlilik Süresi Ne Kadar?

CE Belgesi bir malın Avrupa Birliği ülkelerinde yürürlükte olan norm ve standartlara uygunluğunu gösteren bir tür kalite işaretidir. Ancak tam olarak amacı ürünün kalitesi hakkında bilgi vermek değildir. CE Belgesi ürünün mevzuat yönetmeliğine uygunluğunu ve ürüne göre değişen performans, kalite ve güvenlik gibi standartları karşıladığını gösterir. 

Ürünlere CE işareti koyulduktan belirli bir süre sonra yenilenmesi gerekecektir. CE Belgesi geçerlilik süresi bazı ürün gruplarında 5 yıl bazılarında ise 10 yıl geçerliliğini sürdürebiliyor. Bu süreç sona erdiğinde işareti kullanmaya devam edebilmek için ürünün uygunluk değerlendirme işlemlerinde yeni bir denetime tabii tutulması gerekiyor. Yapılan denetimler sonucu ürün veya eşyanın CE Belgesi geçerlilik süresi uzatılır. 

CE Belgesini Hangi Kurum Verir?

Gerek yurt içi gerekse yurt dışında pazar ağını genişletmek isteyen üretici firmalar CE Belgesi almak zorunda kalıyor. Ürünün hem insan hem de hayvan ve çevre sağlığı için güvenli olduğunu gösteren CE işareti için uygunluk beyanı sorumluluğu üreticiye aittir. Üretici firma ürünü için CE Belgesi almak istiyorsa onaylanmış kuruluşun testini geçmelidir. Amacına uygun CE Belgesi düzenletmek isteyen firmalar bağımsız bir belgelendirme kuruluşunun doğrulamasına ihtiyaç duyacaktır.

Alkan Danışmanlık olarak CE Belgesi alarak hedeflerini gerçekleştirmek yolunda bir adım atmak isteyen işletme ve firmalar ile belgelendirme sürecini birlikte yürütüyoruz. 

CE Belgesi Geçerlilik Süresini Etkileyen Faktörler

CE Belgesi geçerlilik süresi devam ederken bazı nedenlerden dolayı geçerlilik süresi dolmadan uygunluk değerlendirme işlemlerini yenilemek gerekebilir. Örneğin ürünün hedefi veya türü, orijinal işleyişi veya amacı değiştiyse bu durumda mevcut ürün yeni bir ürün olarak kabul edilir. Bu nedenle yeniden sertifikalandırılması yani yeni bir uygunluk beyanı düzenlenmesi gerekecektir. CE Belgesi geçerlilik süresini etkileyen faktörler şu şekilde sıralanabilir:

 • Ürünün tasarım ve fonksiyonunun değişmesi
 • Ürünün mevzuat, yönetmelik ve standartlarının değişmesi
 • Marka ve model değişikliği
 • Adres değişikliği

CE Belgesi Kimler Alabilir?

CE işareti ürünün Avrupa Birliği ülkelerinde satışa sunulabilmesi ve pazar yeri edinebilmesi için önemlidir. Ayrıca yalnızca AB ülkelerinde değil aynı zamanda Türkiye’de CE Belgesi olması şart olan ürünler vardır. Bunlardan içeriğimizin önceki başlıklarında bahsetmiştik. Bu belgeyi alarak ürünün mevzuata uygunluğunu beyan etmek ve güvence altına almak üretici firma sorumluluğundadır. CE Belgesi için geçerli olan yönetmelikler 31 ürün grubunu kapsamaktadır. Bu ürünlerle ilgili çalışma yürüten tüm firmalar hem yurt içi hem de yurt dışı satışlarında ürünleri için CE Belgesi almış olmalıdır. 

CE Belgesi Maliyeti Ne Kadardır?

Onaylanmış belgelendirme kuruluşlarından alabileceğiniz CE Belgesi maliyeti ürünün test, kriter, süre ve kapsamına göre belirlenmektedir. Uygunluk değerlendirme modülüne göre seçiminizi yaptıktan ve ilgili formu doldurduktan sonra maliyetler daha kolay hesaplanabilmektedir. Sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesi ve maliyetler dahil tüm süreci yürütecek profesyonel danışmanlık firmalarından destek alabilirsiniz. 

CE Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır?

Ürünün ilgili direktifleri taşıdığını belirten uygunluk değerlendirme süreci değişkenlik göstermekle birlikte CE Belgesinin alınması yaklaşık 6-8 haftayı bulabilmektedir. Bu süre tek bir ürün için geçerli olurken aynı zamanda başvurunun doğru ve eksiksiz bir şekilde yapılmasını gerektiriyor. Aksi halde prosedür daha fazla uzayabilir. Belgelendirme işlemi test sonuçlarına, ürünün özelliğine, teknik belgelere ve uygunluk değerlendirme süresine göre daha uzun veya daha kısa sürebilir. 

CE Belgesi Veren Firmalar

Test, muayene ve sertifikalandırma gibi tüm uygunluk değerlendirme prosedürleri ilgili ürünün piyasaya arz edilmeden önce tamamlanmasını gerektirir. Belgelendirme faaliyetleri onaylanmış kuruluşlar aracılığıyla yürütülür. İlgili direktifler doğrultusunda, ilgili bakanlıklar tarafından belirlenen bu kuruluşlar faaliyetlerini tamamen bağımsız ve tarafsız bir şekilde ve ayrım gözetmeden gerçekleştirmelidir. 

Test, denetim, muayene ve belgelendirme hizmeti alabileceğiniz CE Belgesi veren firmalar olan onaylanmış kuruluşlara başvuruda bulunabilirsiniz. İlgili yönetmeliği göre ekipmanların, cihazların veya ürünlerin güvenli olduğu tespit edildikten sonra belgelendirme yapılmaktadır. 

Bu süreçte Alkan Danışmanlık firmamız aracılığıyla CE Belgesi başvurusu yapmak, gerekli belgeler konusunda bilgi almak ve CE Belgesi geçerlilik süresini takip ederek yenilenmesini sağlamak gibi ihtiyaç duyduğunuz her konuda profesyonel destek alabilirsiniz.