Kalite yönetim sertifikası vermeye yetkili kuruluşlar, genellikle ülkenin ulusal akreditasyon kuruluşları tarafından belirlenir. Ulusal akreditasyon kuruluşları, birçok farklı standart için belgelendirme hizmetleri sunar ve her biri için ayrı bir liste oluşturulabilir.

 Belgelendirme Firmaları Arasından Seçiminizi Nasıl Yapmalısınız?

Türkiye'de de sertifikasyon vermeye yetkili kuruluşlar bulunmaktadır. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) bunlardan biridir ve kamu kuruluşudur. Aynı zamanda, kalite yönetim belgesi almak isteyen firmaların başvurduğu profesyonel destek sağlayan danışmanlık firmaları da vardır.

Bu danışmanlık firmaları, işletmelerin belgelendirme sürecinde ihtiyaç duydukları desteği sağlamak, işletmelere kalite yönetim sistemlerinin tasarlanması, uygulanması ve sertifikalandırılması konularında yardımcı olmak için eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunarlar.

Kalite yönetim standartlarını yakalayan ve buna belgelendiren işletmeler işlerini daha verimli ve rekabetçi hale getirebilir ve müşteri memnuniyetini artırabilirler.

Kalite Yönetimi Nedir?

Kalite yönetimi, bir organizasyonun ürün ya da hizmetlerinin kalitesini artırmak için uyguladığı süreçlerin ve tekniklerin bütünüdür. Kalite yönetimi, müşteri memnuniyetinin artırılması, maliyetlerin azaltılması ve üretkenliğin artırılması gibi faydalar sağlar.

Firmaların kalite yönetimi belgelerine ihtiyaç duymalarının sebebi bu belgelerin, ürün ya da hizmetlerinin kalitesini kanıtlayarak müşterilerinin güvenini kazanmalarına yardımcı olmasıdır. Şöyle ki, söz konusu sertifikaları alabilen firmalar belli bir kalite standardını yakaladığını ve bunu da yetkili kurumlardan belgelendirdiğini göstermiş olur.

Ayrıca, kalite yönetimi belgelerinin temini, firmaların ürün ya da hizmetlerinin standartlara uygun olduğunu göstererek müşteriler de dahil olmak üzere tüm paydaşların beklentilerini karşılamaya yardımcı olur.

Bunlar arasında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi gibi uluslararası belgeler bulunmaktadır.

Kalite Standartları Belgeleri ve ISO

Kalite standartları belgeleri, ISO 9001 gibi kalite yönetim sistemleri standardına uygunluğu göstererek hem işletmenin iyileştirilmesine hem de müşteri memnuniyetinin artırılmasına odaklanır.

ISO olarak da bilinen Uluslararası Standartlar Organizasyonu, işletmelerin kalite yönetim süreçlerinin uluslararası standartlara uygun olup olmadığını onaylamak için kullanılan belgelendirme programlarını sağlayan bir kuruluştur.

ISO 9001 sertifikasyon süreci, dünya çapında en yaygın olarak kullanılan kalite yönetim sistemi standardıdır. Şirketlerin müşteri ihtiyaçlarını anlamak, ürün ve hizmetlerinde kalite standartlarını yakalamak ve işletmelerinin sürekli olarak geliştirilmesini temin etmek için gereksinimleri belirler.

Kalite standartları belgeleri ve ISO sertifikası, işletmenin müşteri memnuniyeti, kalite kontrolü ve sürekli iyileştirme konularındaki taahhütlerini ve başarılarını doğrulayan önemli belgelerdir. Bu belgeler müşterilerin ve diğer iş ortaklarının güvenini kazanmak, yeni iş fırsatlarına açılmak ve rekabet avantajı elde etmek açısından önem taşır.

Kalite Standartlarının Tespiti ve Yönetim

Kalite standartlarının tespiti ve yönetimi, bir organizasyonun ürettiği ürünlerin ya da sunduğu hizmetlerin kalitesini sağlamak için kullanılan bir süreçtir. Bu süreç aşağıdaki adımları içerir:

Öncelikle, organizasyonun hangi kalite standartlarına uyacağı belirlenmelidir. Bu standartlar, müşteri taleplerine, işletme sektörüne, ürün ve hizmet özellikleri ile mevzuat gerekliliklerine göre belirlenir.

İkinci adımda, organizasyonun kalite odaklı yaklaşımını ve hedeflerini açıklayan bir belge olan kalite politikası oluşturulmalıdır. Bu politika, çalışanların, müşterilerin ve diğer paydaşların kaliteye olan bağlılığını artırmaya yöneliktir.

Kalite yönetim sistemi, işletmenin kalite politikasını uygulamak için kullanılan bir çerçevedir. Bu sistem, kalite hedeflerinin belirlenmesini, performans ölçümünü, kalite sorunlarının izlenmesini ve giderilmesini, proseslerin iyileştirilmesini kapsar.

Ürünlerin ya da hizmetlerin kalitesini kontrol etmek için de kalite kontrol sürecinin uygulanması gerekir. Bu süreç, kalite standartlarına uygunluğun sağlanmasını ve standartlardan sapma durumunun tespit edilmesini amaçlar.

Ayrıca, kalite yönetim sisteminin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi gereklidir. Bu süreçte, müşteri geri bildirimleri, çalışanların görüşleri ve diğer performans ölçütleri değerlendirilerek kalite hedeflerine ulaşmak için yapılacak değişiklikler belirlenir.

ISO 9001 Belgesi

ISO 9001 kalite belgesi, bir işletmenin kalite yönetim sistemini kurmasına ve yönetmesine yardımcı olan uluslararası bir standarttır. ISO 9001 belgesi, bir işletmenin kalite yönetim sistemi gereksinimlerini karşıladığını ve kaliteli ürün ve hizmet veren bir durumun gerçekleştirdiğini gösterir.

Öte yandan söz konusu belgeyi alabilmek için denetim sürecinden geçmek gereklidir. ISO 9001 belgesi, işletmenin sürekli iyileştirmeyi hedeflediğini ve müşteri memnuniyetini arttırdığını gösterir.

Kalite Standardı Belgelerinin Faydaları

Kalite standardı belgeleri, ürün veya hizmetlerin kalitesini arttırıp sürekli hale getirerek müşterilere güven verir ve işletmelere rekabet avantajı sağlar. Ayrıca, yönetim sistemlerini iyileştirerek yasal gereklilikleri yerine getirmeye yardımcı olur. Bu standartların uygulanması işletmelerin çevresel ve sosyal sorumluluklarını da yerine getirmesine destek sağlayabilir.

Kalite sertifikasyon süreçlerini tamamlayan firmaların sayısının artması ülke genelinde üretim ve dağıtım ekosisteminin de gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu sayede nihai ürünlerin üretimi aşamasında faaliyet gösteren farklı işletmelerin kalitesi artacağından daha sağlıklı bir ekonomik ve ticari yapı da oluşacaktır.

Belgelendirme Firmalarının Seçimi

Kalite sertifikası alım sürecinde belgelendirme hizmeti veren firmalar arasından seçim yaparken dikkat edilmesi gereken bazı faktörler vardır. Söz konusu süreçte akreditasyon, deneyim, yetkinlik, referanslar ve fiyat gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

Belgelendirme firmasının uluslararası standartlara uygun olarak akredite olması, deneyimli, eğitimli ve yeterli yetkinliğe sahip personelinin bulunması, referanslarının ve fiyat/kalite oranının uygunluğu oldukça önemlidir.

Belgelendirme firması seçerken en düşük fiyatı sunan firmanın her zaman en iyi seçenek olmadığı unutulmamalıdır. En uygun fiyat/kalite oranına sahip olan belgelendirme firmasını seçmek daha doğru bir tercih olacaktır. Ayrıca, firmanın sektörünüzdeki deneyimleri ve daha önce benzer projelerde çalışmış olması da sertifika sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olabilir.

Bahse konu belgelendirme süreçleri konusunda işletmelere özel danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlardan birisi de Alkan Belge isimli firmadır. İnternet üzerinden kolayca bilgi sahibi olabileceğiniz Alkan Belge aracılığı ile birçok sektörde belgelendirme ve danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Belgelendirme Firmalarının İşletmelerde Aradığı Kriterler

Belgelendirme kuruluşlarınca, kalite yönetimi sertifikası almak isteyen işletmelerde belirli koşullar aranmaktadır. Bu koşullar arasında işletmenin kalite yönetim sistemini oluşturması ve uygulaması, hangi faaliyetlerinin belgelendirileceğini belirtmesi, ihtiyaç olan belge ve dokümantasyonlarını hazırlanması, süreçlerinin izlenebilirliğini sağlaması yer almaktadır.

Ayrıca ilgili işletmenin performans ölçümü amacıyla uygun metrikleri kullanması, ürün ve hizmetlerinin izlenebilirliği için bir sistem kurması ve kalite yönetim sistemini sürekli güncel tutması gerekmektedir.

Belgelendirme firmaları, kendilerine başvuran işletmelerden tüm bu koşulların karşılanmasını talep etmektedir. Bu sayede işletmenin kalite yönetim sistemi doğru bir şekilde kurulmuş, uygulanmış ve sürekli olarak iyileştirilmiş olur.

Belgelendirme Sürecinin Şirketlere Fiyatları

ISO belgesine başvuru sürecinin şirketlere yükleyeceği maliyet noktasında, işletmenin büyüklüğü ve karmaşıklığı ön plana çıkmaktadır. Belgelendirme firmaları tarafından uygulanan ücretler, danışmanlık ve dokümantasyon hazırlama gibi hizmetler de ek maliyetlere neden olabilir. Ücretler konusunda danışmanlık hizmeti sunan belgelendirme firmaları ile görüşüp fiyat teklifi almakta fayda vardır.

Bununla birlikte, kalite yönetim sistemi doğru bir şekilde kurulduğunda ve sertifika alındığında, işletmenin verimliliği ve müşteri memnuniyeti artacaktır. Bu da uzun vadede şirketin karlılığına olumlu katkıda bulunabilir.

Ayrıca sertifika, işletmenin rekabet gücünü arttırarak yeni müşteriler kazanmasına da yardımcı olabilir. Dolayısıyla, kalite yönetim sertifikası alım süreci şirketlere maliyetli olabilir ancak uzun vadede faydaları da oldukça yüksektir.